71 99 49 94
tb@retb.dk

Standardvilkår

Følgende er gældende ved mindre andet er angivet i selve aftalen.

Betalingsbetingelser for Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS
Generelt:
Disse betalingsbetingelser gælder for alle rengøringstjenester leveret af Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS til private hjem. Ved bestilling af vores rengøringstjenester accepterer du disse betalingsbetingelser.

Fakturering:
Efter hver udført rengøringsopgave udsteder vi en faktura, som sendes umiddelbart efter rengøringens afslutning. Denne faktura vil indeholde detaljer om den udførte rengøring samt det samlede beløb, der skal betales.

Betalingsfrist:
Betalingsfristen for fakturaen er 4 dage (netto) fra fakturadatoen. Det er vigtigt, at betalingen foretages inden denne frist for at undgå eventuelle rykkergebyr.

Priser:
Alle angivne priser for rengøringstjenesterne inkluderer moms, materialer og kørsel. Vær dog opmærksom på, at alle priser er eksklusive eventuelle parkeringsgebyrer, som kunden skal dække separat, hvis relevant.

Betalingsmetoder og Gebyrer:
Kunder har mulighed for at indgå i et abonnementsbaseret betalingssystem, hvor betaling for hver rengøringsopgave automatisk bliver trukket fra kundens konto. Denne automatiske betalingsproces kan konfigureres via MobilePay eller betalingskort. For at aktivere denne service, skal kunden give en engangstilladelse til automatiske trækninger. Efter denne tilladelse vil fremtidige betalinger for rengøringer ske automatisk uden yderligere handling fra kundens side.

I begge tilfælde påtager Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS sig ansvaret for eventuelle gebyrer forbundet med de automatiske betalingstrækninger, hvilket sikrer en problemfri og omkostningsfri betalingsoplevelse for vores kunder.

Prisregulering:
Vores priser er underlagt en årlig regulering, som finder sted hvert år den 1. juli. Denne regulering vil være på minimum 2% (to procent) pr. år, afrundet til den nærmeste hele krone. Vi vil give to (2) måneders forudgående varsel om eventuelle prisændringer i forbindelse med denne årlige regulering.

Udover den årlige prisregulering forbeholder vi os retten til at foretage ekstraordinære prisreguleringer i særlige tilfælde, såsom betydelige ændringer i markedsforholdene eller andre uforudsete omstændigheder. I sådanne tilfælde vil vi ligeledes give to (2) måneders forudgående varsel.

Forsinket Betaling:
Ved forsinket betaling kan Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS pålægge et forsinkelsesgebyr samt renter i henhold til den gældende lovgivning. Yderligere rengøringstjenester kan blive suspenderet, indtil den udestående betaling er modtaget.
For at sikre klarhed omkring vores processer ved forsinket betaling, følger her en oversigt over vores rykkerprocedure:

 • Første Rykker (5 dage efter forfaldsdato):
  • ​a. Udsendes ved manglende betaling. Et rykkergebyr på 75 DKK pålægges.
 • Anden Rykker (15 dage efter forfaldsdato):
  • a. Udsendes, hvis betalingen fortsat udebliver. Et yderligere rykkergebyr på 100 DKK pålægges.
  • b. Rengøringsaftalen suspenderes. (til betaling er modtaget, eller bevis af betaling fremsendes)
 • Tredje Rykker – Inkassovarsel (25 dage efter forfaldsdato):
  • a. Dette er et inkassovarsel. Et yderligere gebyr på 100 DKK pålægges.
 • Overdragelse til Inkasso (35 dage efter forfaldsdato):
  • a. Hvis betalingen ikke modtages, overdrages sagen til inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger.

​Denne rykkerprocedure er en integreret del af vores betalingsbetingelser og sikrer, at vores kunder er fuldt informerede om konsekvenserne ved forsinket betaling.


Tilfredshedsgaranti.
Klageprocedure: For at sikre effektiv og rettidig håndtering af eventuelle klager, anmoder vi om, at disse indsendes til os inden for 12 timer efter servicelevering.

Ved indsendelse af en klage, venligst følg disse trin:

 • Send din klage til tb@retb.dk.
 • Inkluder relevante billeder, som illustrerer problemet.
 • Giv Rengøringsfirmaet mulighed for at rette fejlen eller inspicere det berørte område. Dette skal ske inden for 48 timer efter, vi har modtaget din klage.


Bemærk: En eventuel godtgørelse vil kun komme på tale, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

SMS-service.
SMS-Service: Som en gratis service tilbyder Rengøringsfirmaet en SMS-påmindelse dagen før din planlagte rengøring. Denne besked vil give dig et estimeret ankomsttidspunkt for vores team, med en tidsmargen på plus/minus én time. Bemærk venligst, at denne SMS kun er informativ og ikke giver mulighed for ændringer i tidsplanen. Skulle du ønske at ændre tidspunktet for din rengøring, opkræver vi et gebyr på 120,00 kroner for den ekstra planlægning dette kræver.

Vigtig Varsling: Ændringer i Vilkår
Vi ønsker at informere om, at ændringer i vilkår og aftaler vil blive varslet mindst 30 dage før de træder i kraft. Dette sikrer, at du har tilstrækkelig tid til at gennemgå og tilpasse dig de nye betingelser.

Helligdage: Ingen Privatrengøring
Bemærk venligst, at vi ikke udfører privatrengøring på helligdage, herunder juleaftensdag, samt perioden mellem jul og nytår (inklusiv nytårsdag). På disse dage vil planlagt rengøring ikke finde sted, og vil heller ikke blive skubbet til en anden dato. Den normale rengøringsplan vil genoptages efter disse perioder.

Vigtigt: Denne politik gælder kun for privatkunder. Erhvervskunder vil blive betjent som normalt.

Aflysning/Opsigelse
Frist for Aflysning/Opsigelse:
Skal ske dagen før inden kl. 12:00 via e-mail til tb@retb.dk.
Ved aflysning/opsigelse/ændringer efter kl. 12:00, men før kl. 08:00 på dagen for den planlagte rengøring, faktureres et gebyr på 120,00 kroner.
Ved aflysning/opsigelse/ændringer efter kl. 08:00 på dagen for den planlagte rengøring, faktureres fuld pris.

Bemærk:
Aflysning/opsigelse via SMS accepteres ikke, da de kan læses.
Ved gentagne aflysninger mere end 3 måneder i træk, vil aftalen blive betragtet som opsagt, og eventuelle omkostninger til opstartsrengøring vil blive faktureret.
Der kan forekomme undtagelser.

Tilbud: Opstartsrengøring

 • Private kunder:
  • Ved accept af tilbuddet om hovedrengøring vil dette blive faktureret, hvis aftalen opsiges inden 13 gennemførte rengøringer. Dette gælder også, hvis kunden opsiges af os på grund af misligholdelse af kontrakten eller uoverensstemmelser.
 • Erhvervskunder og offentlige kunder:
  • Ved accept af tilbuddet om hovedrengøring vil dette blive faktureret, hvis aftalen opsiges inden for 12 måneder. Dette gælder også, hvis kunden opsiges af os på grund af misligholdelse af kontrakten eller uoverensstemmelser.


Nøgleboks
For alle private rengøringskunder, der bor i hus eller rækkehus, er følgende gældende vedrørende nøgleboks:

Opsætningsmuligheder:

 • Modtagelse og Selv-opsætning: Vi sender en nøgleboks til dig gratis. Du sætter den selv op og sender os et billede af placeringen og koden.
 • Professionel Opsætning: Vi kan opsætte nøgleboksen for dig til en pris af 360,00 kroner.


Nedtagning og Forsendelse:

 • Selv-nedtagning og Gratis Forsendelse: Du kan selv tage nøgleboksen ned og sende den tilbage til os. Vi dækker forsendelsesomkostningerne.
 • Behold Nøgleboksen: Ønsker du at beholde nøgleboksen, kan dette gøres for 200,00 kroner.


Alternativer:

 • Lægge nøglen et aftalt sted.
 • Vælge at være hjemme under rengøringen.

Forsikring:
Rengøringsfirmaet har alle de nødvendige og lovpligtige forsikringer, og vores medarbejdere er også forsikret. Skulle der opstå skader som følge af vores rengøringsservice, bedes du venligst også rapportere disse til dit eget forsikringsselskab.

Reklamation
Indberetning af Skader:
Eventuelle skader eller reklamationer skal rapporteres via e-mail til tb@retb.dk. Venligst inkludér billeder samt en detaljeret forklaring. Dette skal ske inden for 3 hverdage efter opstået skade.

Begrænsning af Ansvar:
Rengøringsfirmaet påtager sig ikke ansvar for skader på følgende genstande, medmindre kunden på forhånd har informeret Rengøringsfirmaet om tilstedeværelsen af disse genstande i hjemmet:

 • Betonbordplader og Betongulve m.v.
 • PH-lamper og Vilhelm Lauritzen lamper.
 • Vandhaner i børstet stål, kobber, messing og lignende materialer.
 • Quooker vandhaner og tilsvarende vandhaner fra andre producenter, der kan levere kogende vand eller danskvand.


Fraskrivelse af Ansvar ved Specifikke Rengøringsønsker:
Såfremt kunden ønsker, at Rengøringsfirmaet udfører rengøring af ovenstående nævnte genstande, skal det forstås, at Rengøringsfirmaet fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader på disse genstande.

Privatlivspolitik og Cookie Oplysninger:
For detaljeret information om vores privatlivspolitik og brugen af cookies, venligst besøg vores hjemmeside: www.retb.dk.